Park

Een groene omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en het humeur van de mens. Parken zijn hiervoor zeer geschikt. Gemeentes die de roep om meer kleur en variatie vanuit de samenleving willen beantwoorden, kunnen juist in het gebruik van bloembollen een oplossing vinden. Bloembollen brengen namelijk van vroeg in het voorjaar tot ver in de nazomer kleur in het straatbeeld.

Het mooie van bloembollen is bovendien dat u ze op verschillende manieren kunt toepassen. Het hangt er maar helemaal vanaf wat het doel van de beplanting is. Zo kunt u kiezen tussen eenjarige, meerjarige of verwilderingsbollen en tussen vroege of latere bloeiers.

Kleureffect
Als eenjarigen: dit is meestal het geval als bloembollen worden ingezet voor een massaal kleureffect. Denk daarbij aan bloemperken met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, aan zeeën van blauwe druifjes of aan lange linten met grootkronige narcissen. Vooral bloembollen met sprekende kleuren (rood, geel, blauw) zijn voor dit doel geschikt.

Meerjarige bollen
Als meerjarige beplanting. We noemen dit meerjarenbloei en daarmee bedoelen we dat eenmalig geplante voorjaarsbollen na de bloei in de grond blijven zitten, rustig de tijd krijgen om af te sterven en zich ondergronds voor te bereiden op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden, volgen dus eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Vaak maken voorjaarsbollen die op deze manier verwerkt worden onderdeel uit van een bestaande, meerjarige beplanting zoals een vaste planten-, heester- of rozenborder.

Elk jaar terug
Bollen die geschikt zijn voor verwildering hebben net iets meer te bieden dan de bollen die onder de noemer meerjarenbloei vallen. Verwilderingsbollen blijven na de bloei ook in de grond en komen eveneens ieder jaar terug, maar als bijkomend voordeel breiden ze zich uit, mits ze zijn geplant onder ideale omstandigheden (licht en lucht).

Gras

Omdat gras zo neutraal is, vormt het de ideale ondergrond om te spelen met bollen. Er zijn allerlei variaties denkbaar:

 • Banen van één soort bollen, in meerdere kleuren, dicht op elkaar geplant als vrolijke voorjaarslinten.
 • Banen van een of meer soorten in dezelfde kleur, met de nodige tussenruimte geplant zodat de afzonderlijke bloemetjes goed tot hun recht komen: alsof er een kleurige waas over het gazon ligt.
 • In het gazon uitgesneden fantasievormen die gevuld zijn met een mengsel van verschillende soorten die elkaar in bloei opvolgen: wekenlang kleur en steeds verandering van kleur.
 • Strepen of ruitvormen. Strepen van één kleur in variabele lengtes en tussenruimtes zorgen voor een grafisch en eigentijds beeld. In een klassieke omgeving doen ruitvormen, waarvan de ruiten zijn ingevuld met een contrasterende kleur, het altijd goed.
 • Cirkels van verschillende diameters, als 'stippen' in een groene ondergrond. Doordat de kleuren en vormen steeds veranderen, blijft de border boeiend om naar te kijken. Natuurlijk is het ook mogelijk om verwilderingsbollen in het gras te planten, kriskras over het grasveld of het gazon. Dit voor een vrolijk, informeel effect.
Border
 • Een border met vaste planten en/of laagblijvende heesters leent zich uitstekend voor een combinatie met bloembollen. Net als de bloembollen zijn uitgebloeid, beginnen de vaste planten kleur te bekennen. Zo is er vanaf het vroege voorjaar veel moois te zien in het openbaar groen.
 • Voor een kleurexplosie kunt u de bestaande borderbeplanting combineren met meerjarige bloembollen. Hierbij is het een kwestie van zoeken naar het juiste evenwicht tussen de beide beplantingen zodat er een mooie balans ontstaat.
 • Met verwilderingsbollen in combinatie met vaste planten en heesters creëert u een informele sfeer. Het fijne hiervan is dat de bollen elk jaar opnieuw opkomen. Zo’n border vraagt dus weinig tot geen onderhoud. 

 

Bloemperk

Bloemperken in het openbaar groen zijn bij uitstek geschikt voor seizoensbeplanting: bloembollen in het voorjaar, gevolgd door eenjarige zomerbloemen en soms zelfs nog door winterviolen. Deze plekken moeten het hebben van veel kleur. Als u de samenstelling van bloembollen en planten goed uitkient, bent u beslist zes weken verzekerd van kleur. Het bloemperk is continu in ontwikkeling en is dan ook een feest om naar te kijken. Natuur in optima forma!

Niet alleen vaste planten, bomen en heesters, maar ook eenjarige zomerbloemen zijn ideale partners voor zomerbloeiende bolgewassen. Ze moeten immers rond dezelfde periode de grond in, dus op dat moment kunt u al de ideale indeling maken. Soorten die hiervoor erg geschikt zijn, zijn Begonia, Canna en dahlia, maar ook Ornithogalum, Tigridia en Mirabilis.

Geschikte buurplanten voor bijvoorbeeld narcissen zijn vooral soorten die in het voorjaar vrij snel hoogte krijgen en een redelijke hoeveelheid blad vormen, waardoor het afstervende loof van de narcissen aan het zicht onttrokken wordt. Denk hierbij aan: Alchemilla, Brunnera, Chelone, Darmera, Geranium, Hemerocallis, Hosta, Ligularia, Lysimachia punctata, ciliate of clethroides.

Tussen bomen en struiken

Bloembollen die tussen bomen en struiken aangeplant worden, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden; zij moeten het verder zelf zien te redden tussen vaak machtige concurrenten. Daarnaast zijn het vooral de vroegst bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn: zij zijn goed zichtbaar tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel bestaande uit minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Als dit mengsel geplant wordt in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, kun je rekenen op jarenlange, steeds uitbundigere bloei.

Het is niet voor niets dat we ons in de winter alweer verheugen op het voorjaar.

Tips
 1. Hoewel bloembollen in veel grondsoorten gedijen, hebben ze het op de ene plek meer naar hun zin dan op de andere. De grondsoort en de bijbehorende eigenschappen zijn dan ook belangrijke uitgangspunten bij de opzet van een beplantingsplan. Meer informatie hierover vindt u onder:
  PRAKTISCHE INFO/BLOEMBOLLEN PLANTEN/GRONDSOORTEN 

 2. En nu planten! Meer informatie vindt u onder: 
  PRAKTISCHE INFO/PLANTEN

 3. Per vierkante meter heeft u bijvoorbeeld van de grootbloemige krokus 40-50 bollen nodig voor open groen en 15-20 voor de combinatiebeplantingen in borders. Meer informatie vindt u onder:
  PRAKTISCHE INFO/PLANTEN