Plantsoen

Plantsoenen in de openbare ruimte zijn ideale locaties voor typische seizoensbeplanting zoals bloembollen. Zo kunnen voorjaarsbloeiers de toon zetten vanaf het vroege voorjaar, gevolgd door zomerbloeiers, met als hekkensluiter een aantal vrolijk gekleurde najaarsbloeiers. Want plantsoenen moeten het vooral hebben van sprekende kleuren.

Lasagnebeplanting
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende momenten waarop bloembollen tot bloei komen, is het handig om de bolgewassen in lagen te planten. We noemen dit ook wel lasagnebeplanting. De bovenste laag wordt vanzelfsprekend gevormd door de bollen die als eerste in bloei komen, zoals krokussen. Direct daaronder volgt een laag die iets later bloeit. U zult zien: als de eerste laag nog in bloei staat, komt de volgende laag daar al voorzichtig doorheen. En als de eerste voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid, staat er een volledig nieuwe groep in bloei. Als u de samenstelling van bloembollen en planten goed uitkient, bent u minimaal zes weken verzekerd van kleur. De border is continu in ontwikkeling en is dan ook een feest om naar te kijken. De natuur op zijn best!

Zomerbloemen en zomerbloeiers
Niet alleen vaste planten, bomen en heesters, maar ook eenjarige zomerbloemen zijn ideale partners voor zomerbloeiende bolgewassen. Ze moeten immers rond dezelfde periode de grond in, dus op dat moment kunt u al de ideale indeling maken. Soorten die hiervoor erg geschikt zijn, zijn Begonia, Canna en dahlia, maar ook Ornithogalum, Tigridia en Mirabilis lenen zich hier goed voor. Allemaal dankbare zomerbloeiers die het bloemperk net een andere twist geven, waardoor u ernaar kunt blijven kijken.


INSPIRATIEVOORBEELDEN

Boeremapark: bollen planten in het plantsoen
Op zaterdag 29 oktober 2011 heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark met een grote groep enthousiaste vrijwilligers ongeveer 3.600 bloembollen geplant in het Boeremapark in Haren. Onder het genot van een stevige kop huisgemaakte snert werd met voldoening teruggekeken op een geslaagde actie. 

Hilversum 2012
Het duurde wat langer door de strenge winter, maar in Hilversum was in de gemeentelijke plantsoenen goed te zien dat de lente eraan kwam. Massa’s bloembollen staken hun kleurrijke kopjes boven het maaiveld. Regie Groen van de gemeente had er in november 2011 voor gezorgd dat het aantal vierkante meters met bloembollen met duizend werd uitgebreid. Inspecteur/beheerder Wim de Graaf: “Het gaat om nieuwe stukken plantsoen die ontstaan zijn na de uitvoering van het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) en andere herinrichtingsplannen.

Bijvoorbeeld op het voorrangspleintje in de Johannes Geradtsweg, op de kruising met de Snelliuslaan en op de groenstroken naast de heringerichte Noorderweg. Vroeger plantten we de bollen zo snel mogelijk met de hand met als gevolg dat de gazons zwarte stukken aarde vertoonden. Tegenwoordig laten we dat machinaal doen nadat we eerst het nieuwe gras minstens een jaar sterk hebben laten worden. Die machines snijden als het ware door de gazons. Op die manier richten ze weinig schade aan.” De nieuw geplante bollen maken deel uit van een mengsel zodat inwoners lekker lang van de bloeiende bollen kunnen genieten.

Gazons, grasvelden en grasbermen

Omdat gras zo neutraal is, vormt het de ideale ondergrond om te spelen met bollen. Er zijn allerlei variaties denkbaar:

  • Banen van één soort bollen, in meerdere kleuren, dicht op elkaar geplant als vrolijke voorjaarslinten.
  • Banen van een of meer soorten in dezelfde kleur, met de nodige tussenruimte geplant zodat de afzonderlijke bloemetjes goed tot hun recht komen: alsof er een kleurige waas over het gazon ligt.
  • In het gazon uitgesneden fantasievormen die gevuld zijn met een mengsel van verschillende soorten die elkaar in bloei opvolgen: wekenlang kleur en steeds verandering van kleur.
  • Strepen of ruitvormen. Strepen van één kleur in variabele lengtes en tussenruimtes zorgen voor een grafisch en eigentijds beeld. In een klassieke omgeving doen ruitvormen, waarvan de ruiten zijn ingevuld met een contrasterende kleur, het altijd goed.
  • Cirkels van verschillende diameters, als 'stippen' in een groene ondergrond.
  • De allersimpelste oplossing, speciaal geschikt voor ruigere grasbermen en taluds: eenmalig aanplanten met vroegbloeiende voorjaarsbloeiers zoals boerenkrokussen (Crocus tommasinianus) of sneeuwklokjes en daarna aan hun lot overlaten: een garantie voor jarenlang kleur in het vroege voorjaar.
  • Een mengsel van verschillende soorten bollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei en met elkaar overlappende bloeitijden, als veelkleurig boeket (machinaal) geplant in een ruige grasberm. In de loop van het seizoen wordt het gras met de daarin aanwezige kruidachtigen ook onderdeel van deze beplanting waardoor een plezierig, informeel karakter ontstaat.
Tussen bomen en struiken

Bloembollen die tussen bomen en struiken aangeplant worden, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden; zij moeten het verder zelf zien te redden tussen vaak machtige concurrenten. Daarnaast zijn het vooral de vroegst bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn: zij zijn goed zichtbaar tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel bestaande uit minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Als dit mengsel geplant wordt in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, kun je rekenen op jarenlange, steeds uitbundigere bloei.

Wisselbeplanting

Zomerbollen en –knollen en eenjarigen combineren met houtige gewassen zoals kleine bomen en heesters en siergrassen, geeft ook in de winter een mooi beeld. Als het onderhoud, nalopen en wieden, goed verloopt kunt u uitgaan van vier maanden bloei. In het najaar kunnen veel zomerbollen plaatsmaken voor voorjaarsbollen die in de lente bloeien. Gebruik liever geen bodembedekkende vaste planten want dat maakt het onderhoud ingewikkelder.