Bloembollen plannen

Bloembollen in de beplantingen is gewoon een kwestie van plannen, net zoals alle andere plannen voor de groeninrichting. Deze website is u graag hierbij van dienst.

Keuze plantlocaties

Bij het kiezen van locaties voor openbare groeninrichting zijn we vaak van veel factoren afhankelijk. Denk aan verkeerssituaties, openbaarheid van het groen, verwachting van de inwoners en bezoekers en uiteraard het budget.

Bij het kiezen van nieuwe plantlocaties of bij het herinrichten van beplantingen is het belangrijk om meteen de toepassing van bloembollen mee te nemen in de checklist van mogelijke invullingen. Er zijn talloze mogelijkheden als het gaat om de toepassing van bloembollen. Het is aan de planner en inrichter om te bepalen welke het meest geschikt is voor de locatie. Naast esthetiek speelt een aantal technische factoren hierbij een rol.

Iedere plant of bloembol heeft zijn eigen geschikte standplaats. Voor bloembollen zijn locatieomstandigheden na de bloei en tijdens de zomer net zo belangrijk als tijdens de bloeiperiode. Dit heeft alles te maken met het opnieuw vormen van nieuwe bollen onder de grond direct na de bloeiperiode. Het is dan ook essentieel dat bloembollen in de periode na de bloei hun blad behouden en voldoende zonlicht krijgen om energie op te doen voor de ondergrondse groei van de nieuwe aanwas. Plant bloembollen dus nooit onder groenblijvende bomen of heesters of onder loofbomen die vroeg hun blad krijgen. Zon- en halfschaduwlocaties zijn prima voor de meeste bloembollen, een beperkt assortiment voelt zich thuis in een jaarrond schaduwrijke plaats.

Tijdens de zomerperiode voelen de bloembollen zich vooral prettig als ze met rust worden gelaten. Tussen de wortels van de andere vaste beplanting maken ze zich klaar voor een nieuw seizoen. Een koude, natte grond (bijvoorbeeld door het beregenen van een eenjarige beplanting) tijdens de zomer is niet bevorderlijk voor de bloeirijkheid in het nieuwe seizoen.

Voor gemeentes is het belangrijk om te kijken naar de maairondes. Krijgt het loof van de bloembol voldoende tijd om eerst nagenoeg af te sterven voordat er gemaaid wordt?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier.