Verzorging

Bloembollen zijn in vergelijking tot andere planten onderhoudsarm. Naast onkruid verwijderen en bemesten van meerjarige beplantingen zijn er maar weinig specifieke werkzaamheden. Pas op bij het wieden van borders en perken met de schoffel, deze kan ondergronds veel schade aanrichten. Indien er veel geschoffeld wordt dan kan het zinvol zijn om de bollen wat dieper dan voorgeschreven te planten.

Het fijne van bloembollen is dat ze relatief onderhoudsarm zijn. Eenjarige bollen vragen zelfs helemaal geen verzorging. Meerjarige bloembollen hebben wel wat mest nodig, maar daarmee houdt het dan ook wel op. Een ideaal gewas voor de tuin dus. Eenjarige bloembollen hebben geen extra bemesting nodig, die hebben alles wat ze nodig hebben al opgeslagen in de bol. Meerjarige bollen onttrekken veel voedingsstoffen aan de grond. Deze bollen hebben dan ook aanvullende bemesting nodig. In het groeiseizoen is kunstmest de beste keuze: dit bevat precies de juiste verhouding en concentratie voedingsstoffen. Bovendien lost het gemakkelijk op waardoor de planten het goed kunnen opnemen. Gebruik kunstmest niet buiten het groeiseizoen: dan spoelt het uit en gaan de voedingsstoffen verloren. Strooi ook niet te veel kunstmest want een te snelle groei leidt tot zwakke planten, die vervolgens een gemakkelijk slachtoffer zijn voor ziektes en plagen. Planten kunnen bovendien verbranden door overbemesting.

Bemesting

Een bemesting op maat voorkomt dat planten ziek worden en gevoelig worden voor ziekten en plaagdieren, dit resulteert in minder gebruik van bestrijdings-middelen. Een juiste bemesting zorgt ook voor een goede bodemstructuur.

Er is keuze uit diverse meststoffen:

  • Compost en dierlijke mest. Dit zijn organische meststoffen. Het zijn, zoals eerder beschreven, ook goede bodemverbeteraars.
  • Natuurlijke meststoffen die als aanvulling op organische mest worden gegeven.
  • Kunstmest.

Het te kiezen type bemesting hangt af van het type beplanting en het tijdstip dat er bemest kan worden.

Eénjarige beplanting
Bloembollen hebben alle voedingsstoffen voor het eerste bloeiseizoen reeds als reserve opgeslagen in de bol. Een extra bemesting voor bloembollen in een éénjarige beplanting is niet nodig.

Meerjarige beplanting
Bij een meerjarenbeplanting is het belangrijk dat planten en bloembollen een aanvullende bemesting krijgen. Ze onttrekken immers veel voedingsstoffen aan de grond. In de praktijk is het bemesten met kunstmest in bestaande borders de meest gebruikte toepassing.
Kunstmest bevat geconcentreerde plantenvoedingsstoffen, zoals stikstof, kalium, fosfor, magnesium en calcium. Kunstmest bevat precies de juiste verhouding en concentratie voedingsstoffen: in dierlijke mest en compost kan de hoeveelheid voedingsstoffen variëren. Kunstmest zorgt niet voor een goede bodemstructuur, omdat het geen organisch materiaal bevat. Het lost meestal gemakkelijk op en is dan direct voor de planten opneembaar. Gebruik het daarom in het groeiseizoen. Als er buiten het groeiseizoen wordt gestrooid, spoelt het uit zonder dat de planten ervan hebben kunnen profiteren. Het grond- en oppervlaktewater raken er door verontreinigd.

Op de verpakking van meststoffen staat de samenstelling meestal als volgt aangegeven: 10 + 5 + 3. Dit wil zeggen: 10 procent stikstof, 5 procent fosfaat en 3 procent kalium. Als er een vierde cijfer bijstaat is dat het percentage magnesium. Overbemesting kan leiden tot te snelle groei van de planten. Het gevolg is zwakke planten, die kwetsbaar zijn voor ziektes en plagen. Door kunstmestkorrels die de voedingsstoffen direct afgeven, kunnen planten 'verbranden'. Ze krijgen gele bladeren en verwelken. Indien de bodemstructuur ook verbeterd moet worden dan is het gebruik van organische meststoffen zeer aan te bevelen. Eventueel aangevuld met specifieke aanvullende meststoffen ter verbetering van een bepaalde voedingsstof.

Verwildering
Planten en bloembollen die uit zichzelf vermeerderen staan op hun natuurlijke standplaats. De natuur is hier in balans. De grondsoort, structuur, waterhuishouding en beplanting sluiten hier prima op elkaar aan. Het is niet gebruikelijk om in een balanssituatie bij te mesten.
Mogelijk blijkt uit een aantal verschijnselen (vaak zichtbaar in het blad van planten) dat er een tekort is aan een bepaalde voedingsstof. Dan is het gebruik van aanvullende meststoffen een aanbeveling. Deze meststoffen moeten organisch zijn en passen daardoor beter in de natuurlijke omgeving waar de planten zich in bevinden. Aanvullende meststoffen vullen specifieke tekorten in de plantenvoeding uit organische meststoffen aan, zoals fosformeststof (fosfor) en vinassekali (kali: afvalproduct uit de voedingsindustrie). Tot slot zijn er meststoffen met kalk, zoals maërl (koraal- algenkalk), die de zuurgraad van de bodem regelen. Indien deze toepassing één keer per jaar wordt uitgevoerd dan is het voor de bloembollen van belang dat deze bemesting direct na de bloei plaatsvindt.

In gras
Om helemaal verzekerd te zijn van een steeds terugkerende bloemenpracht is het wel noodzakelijk de grond eens per jaar met meststoffen te verrijken. Voorjaarsbemesting wordt afgeraden omdat het beter is dat het gras niet te hard groeit op het moment dat het loof van de bolgewassen nog niet is afgestorven. Daarom liever in het najaar, omdat zowel gras als bollen er dan optimaal profijt van hebben. Met kunstmest is het gebruikelijk een bemesting van totaal 2 kg (12-10-18 per 100 m²), in 3 keer te geven. Maar in plaats van kunstmest kunnen ook organische meststoffen (zoals een mengsel van bloed-, beender- en hoornmeel, compost of gedroogde koemest in korrelvorm) toegepast worden. Het beste tijdstip van uitstrooien is vlak voor of tijdens een regenbui; de stoffen worden dan direct opgelost.

In potten en bakken
Potgrond heeft als belangrijke eigenschap dat het lang water vasthoudt. Dit is belangrijk om de bloembollen tijdens hun groei en bloei niet te laten verdrogen. Bij éénmalige bloei volstaat verse potgrond voor één groeiseizoen. Bij het gebruik van bloembollen als kuipplant is het belangrijk om de potgrond te verrijken met mest. Deze mest wordt veelal met voedingstabletten toegevoegd. De tabletten bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen voor alle kamer-, terras-, balkon- en tuinplanten. De tabletten zijn gemakkelijk toe te dienen door met een stokje een gaatje te prikken in de aarde en daarin het tabletje te laten vallen. De plant heeft nu voor minstens 4 weken voedsel. Omdat het tablet langzaam oplost, worden de voedingsstoffen gelijkmatig aan het wortelsysteem afgegeven. Verbranden van de wortel is niet meer mogelijk. Een andere mogelijkheid is jaarlijks de potgrond, voor het uitzetten van de bakken en potten, te vervangen door verse potgrond.